Tuyên bố về Quyền riêng tư

Tuyên bố bảo mật dữ liệu

1. Những điều cơ bản về bảo vệ dữ liệu

Những hướng dẫn chung

Những hướng dẫn sau đây cung cấp một tổng quan đơn giản về về những gì sẽ xảy ra với những dữ liệu cá nhân của quý vị khi quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi. Những dữ liệu cá nhân là tất cả các dữ liệu mà với nó có thể nhận dạng cá nhân quý vị. Thông tin chi tiết về chủ đề bảo vệ dữ liệu xin quý vị hãy tham khảo tuyên bố bảo vệ dữ liệu của chúng tôi trình bày ở dưới đoạn viết này.

Thu thập dữ liệu trên trang web của chúng tôi

Ai chịu trách nhiệm về việc thu thập dữ liệu trên trang web này?


Việc xử lý dữ liệu trên trang web này được các nhà điều hành trang web thực hiện. Các thông tin liên lạc các quý vị có thể tham khảo ở phần thông tin về nhà xuất bản trang web này. 

Chúng tôi thu thập dữ liệu của quý vị như thế nào?

Các dữ liệu của quý vị được thu thập một mặt bằng việc quý vị thông báo các dữ liệu này cho chúng tôi. Ở đây có thể thí dụ là các dữ liệu mà quý vị gõ, ghi vào mẫu liên hệ với chủ sở hữu của trang web.
 
Các dữ liệu được thu thập tự động khi quý vị truy cập vào các trang web thông qua các hệ thống công nghệ thông tin của chúng tôi. Đây chủ yếu là những dữ liệu kỹ thuật (thí dụ trình duyệt, hệ điều hành hoặc thời gian nhấp vào trang web). Việc thu thập các dữ liệu này diễn ra tự động ngay sau khi quý vị nhập vào trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của quý vị để làm gì ?

Một phần dữ liệu được thu thập để đảm bảo sẵn sàng cung cấp các trang web hoàn hảo, chính xác. Các dữ liệu khác có thể được sử dụng để phân tích hành vi người sử dụng của quý vị.

Quý vị có những quyền gì về những dữ liệu của quý vị?

Quý vị bất cứ lúc nào có quyền nhận được miễn phí thông tin về nguồn gốc, người nhận và mục đích của các dữ liệu cá nhân được lưu nạp. Quý vị ngoài ra có quyền yêu cầu điều chỉnh sửa, khóa hoặc xóa những dữ liệu này. Về việc này cũng như về các câu hỏi khác về chủ đề bảo vệ dữ liệu quý vị tại bất kỳ thời điểm nào có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ được cho biết trong phần thông tin về nhà xuất bản trang mạng. Quý vị ngoài ra có quyền khiếu nại  lên cơ quan có thẩm quyền giám sát có thẩm quyền.

Ngoài ra, quý vị trong những trường hợp nhất định có quyền yêu cầu hạn chế việc xử lý các dữ liệu cá nhân của quý vị. Chi tiết về việc này xin quý vị vui lòng tham khảo tuyên bố bảo vệ dữ liệu này ở phần "Quyền hạn chế việc xử lý".

2. Các hướng dẫn chung và các thông tin bắt buộc

Bảo vệ dữ liệu

Các nhà điều hành các trang web rất coi trọng việc bảo vệ các dữ liệu cá nhân của quý vị. Chúng tôi xử lý các dữ liệu cá nhân của quý vị bảo mật và phù hợp với các quy định luật pháp về bảo vệ dữ liệu cũng như phù hợp với tuyên bố bảo vệ dữ liệu này.

Khi quý vị sử dụng trang web này, các dữ liệu cá nhân khác nhau được thu thập. Dữ liệu cá nhân là những dữ liệu mà với chúng có thể nhận dạng cá nhân quý vị. Tuyên bố bảo vệ dữ liệu này giải thích về việc chúng tôi thu thập những dữ liệu, thông tin nào và chúng tôi sử dụng nó để làm gì. Tuyên bố này cũng giải thích việc này diễn ra như thế nào và nhằm mục đích gì.

Chúng tôi xin lưu ý rằng việc truyền dữ liệu trên mạng Internet (thí dụ khi giao tiếp bằng thư điện tử E-Mail) có thể có lỗ hổng bảo mật. Việc bảo vệ tuyệt đối các dữ liệu chống truy cập bởi các bên thứ ba là không thể. 

Lưu ý về cơ quan chịu trách nhiệm

Cơ quan chịu trách nhiệm về việc xử lý dữ liệu trên trang web này là:

Kocks Ardelt Kranbau GmbH
Ban điều hành: Uwe Grünhagen, Bernd Flaskamp, Dr. Frank Wieland
Heegermühler Straße 64
16225 Eberswalde

Điện thoại: +49 3334 62 0
Email: info(at)kocksardelt.de

Cơ quan chịu trách nhiệm là cá nhân hay pháp nhân mà cơ quan này mà người này một mình hoặc cùng với những người khác quyết định về các mục đích và phương tiện của việc xử lý các dữ liệu cá nhân (ví dụ như tên, địa chỉ email vv..).

Thu hồi sự chấp thuận của quý vị về việc xử lý dữ liệu

Nhiều hoạt động xử lý dữ liệu chỉ có thể thực hiện dưới sự cho phép rõ ràng của quý vị. Quý vị bất kỳ lúc nào cũng có thể thu hồi sự chấp thuận đã đưa ra. Về việc này chỉ cần một thông báo không cần theo mẫu thông qua thư điện tử cho chúng tôi là đủ. Việc thu hồi không ảnh hưởng đến hiệu lực pháp lý của việc xử lý dữ liệu được thực hiện đến khi thu hồi. 

Quyền phản đối chống lại việc thu thập dữ liệu trong các trường hợp đặc biệt cũng như  chống lại quảng cáo trực tiếp (Điều 21 Quy chế cơ bản bảo vệ dữ liệu DSGVO)

Nếu xử lý dữ liệu thực hiện trên cơ sở điều 6 khoản 1 chữ cái e hoặc f Quy chế cơ bản bảo vệ dữ liệu DSGVO, bất cứ lúc nào quý vị cũng có quyền, vì những lý do phát sinh từ tình hình đặc biệt của quý vị, phản đối chống lại việc xử lý những dữ liệu cá nhân của quý vị; điều này cũng áp dụng đối với gia công định hình dựa trên những quy định này để tạo ra bức tranh tổng thể của một cá tính hữu ích cho các mục đích nhất định. Về cơ sở pháp lý có liên quan mà việc xử lý được dựa trên xin quý vị hãy tham khảo tuyên bố bảo vệ dữ liệu này. Nếu quý vị đưa ra phản đối, chúng tôi sẽ không xử lý các dữ liệu cá nhân có liên quan của quý vị nữa trừ khi chúng tôi có thể chứng minh được những lý do bắt buộc xứng đáng bảo vệ việc xử lý mà những lý do này chiếm ưu thế hơn lợi ích của quý vị, các quyền lợi và những tự do hoặc việc xử lý phục vụ việc yêu cầu bồi thường, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền pháp lý (Yêu cầu phản đối theo điều 21 khoản 1 Quy chế cơ bản bảo vệ dữ liệu DSGVO).

Nếu dữ liệu cá nhân của quý vị được xử lý để hoạt động quảng cáo trực tiếp, như vậy quý vị có quyền, đưa ra phản đối chống lại việc xử lý các dữ liệu cá nhân liên quan đến quý vị nhằm những mục đích quảng cáo kiểu như vậy bất cứ lúc nào; điều này cũng áp dụng cho gia công định hình profiling, trong phạm vi nó có quan hệ với quảng cáo trực tiếp. Nếu quý vị phản đối, những dữ liệu cá nhân của quý vị sau đó sẽ không được sử dụng cho các mục đích quảng cáo trực tiếp nữa (Yêu cầu phản đối theo điều 21 khoản 2 Quy chế cơ bản bảo vệ dữ liệu DSGVO).

Quyền khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền giám sát


Trong trường hợp các hành vi vi phạm Quy chế cơ bản bảo vệ dữ liệu DSGVO người có liên quan có quyền khiếu nại lên một cơ quan giám sát, đặc biệt ở các quốc gia thành viên thuộc nơi cư trú của họ, nơi làm việc của họ hoặc nơi có hành vi vi phạm bị cáo buộc. Quyền khiếu nại này có mà không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền kháng cáo hành chính khác hoặc quyền kháng cáo lên tòa án.

Quyền về có thể chuyển, truyền các dữ liệu


Quý vị có quyền để cho cung cấp dữ liệu cho mình hoặc một bên thứ ba mà những dữ liệu này chúng tôi xử lý với các thiết bị xử lý dữ liệu trên cơ sở sự đồng ý của quý vị hoặc để hoàn thành một hợp đồng trong một định dạng tiêu chuẩn máy có thể đọc. Nếu quý vị yêu cầu trực tiếp chuyển các dữ liệu sang một người phụ trách khác thì việc này chỉ diễn ra nếu khả thi về mặt kỹ thuật.

Mật mã hóa SSL hoặc TLS

Trang web này sử dụng vì các lý do an toàn và nhằm bảo vệ việc chuyển, truyền các nội dung bảo mật, thí dụ như các đơn đặt hàng hoặc những yêu cầu quý vị gửi cho chúng tôi là nhà điều hành trang web, một mật mã hóa SSL hoặc TLS. Quý vị nhận biết được kết nối được mã hóa qua việc thanh địa chỉ của trình duyệt chuyển đổi từ "http://" sang "https://" và qua biểu tượng ổ khóa trong giao thức của quý vị.  
Nếu mã hóa SSL hoặc TLS được kích hoạt, các bên thứ ba không thể đọc được các dữ liệu mà quý vị gửi cho chúng tôi.

Thông tin, khóa, xóa và điều chỉnh


Quý vị bất cứ lúc nào có quyền trong khuôn khổ các quy định luật pháp hiện hành xin thông tin miễn phí về những dữ liệu cá nhân của quý vị được lưu trữ, về nguồn gốc của nó và về người nhận và mục đích của việc xử lý dữ liệu và nếu cần thiết có quyền điều chỉnh, khóa hoặc xóa các dữ liệu đó. Về điều này cũng như đối với các câu hỏi khác về chủ đề các dữ liệu cá nhân quý vị tại bất kỳ thời điểm nào có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ được đưa ra trong phần thông tin về người xuất bản trang mạng.

Quyền hạn chế việc xử lý

Quý vị có quyền yêu cầu hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị. Về việc này quý vị tại bất kỳ thời điểm nào có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ được đưa ra trong phần thông tin về người xuất bản trang mạng. Quyền hạn chế việc xử lý bao gồm trong các trường hợp sau đây:

  • Nếu quý vị từ chối cãi về sự chính xác của dữ liệu cá nhân của quý vị được lưu trữ ở chỗ chúng tôi, thì chúng tôi thông thường cần có thời gian để kiểm tra điều này. Trong suốt thời gian kiểm tra, quý vị có quyền yêu cầu hạn chế việc xử lý các dữ liệu cá nhân của quý vị.  
  • Nếu việc xử lý các dữ liệu cá nhân của quý vị đã diễn ra / diễn ra bất hợp pháp, quý vị có thể yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu thay vì xóa chúng.
  • Nếu chúng tôi không còn cần các dữ liệu cá nhân của quý vị nữa, quý vị tuy nhiên cần chúng để thực hiện, bảo vệ hoặc yêu cầu đòi các quyền pháp lý thì quý vị có quyền yêu cầu hạn chế xử lý các dữ liệu cá nhân của quý vị thay vì xóa chúng.
  • Nếu quý vị đưa ra yêu cầu phản đối theo điều 21 khoản 1 Quy chế cơ bản bảo vệ dữ liệu DSGVO thì phải tiến hành việc cân nhắc giữa lợi ích của quý vị và lợi ích của chúng tôi. Chừng nào chưa xác định được lợi ích của ai chiếm ưu thế, quý vị có quyền yêu cầu hạn chế việc xử lý các dữ liệu cá nhân của quý vị.

 
Nếu quý vị đã hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị, thì những dữ liệu này– miễn không tính việc lưu nạp chúng – chỉ được xử lý với sự chấp thuận của quý vị hoặc nhằm để yêu cầu đòi hỏi, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền lợi pháp lý hoặc nhằm để bảo vệ các quyền của một cá nhân khác hoặc pháp nhân hoặc vì những lý do của một lợi ích công cộng quan trọng của Liên minh châu Âu hoặc của một quốc gia thành viên. 

3. Nhân viên được ủy nhiệm bảo vệ dữ liệu

Nhân viên được ủy nhiệm bảo vệ dữ liệu theo luật pháp quy định

Chúng tôi đã bổ nhiệm cho công ty chúng tôi một nhân viên bảo vệ dữ liệu.

Christian Regnery, LL.M.
Chuyên gia tư vấn cao cấp bảo vệ dữ liệu,
Luật sư Luật sư chuyên ngành về pháp luật Công nghệ thông tin,
pháp luật tài sản vô hình, tài sản trí tuệ trong kinh doanh
pháp luật bản quyền và các phương tiện truyền thông
Nhân viên được ủy nhiệm về an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001/IT Grundschutz (bảo vệ cơ bản công nghệ truyền thông) (TÜV)

Điện thoại: 030 804923-02
Thư điện tử E-Mail: CRegnery(at)intersoft-consulting.de

4. Thu thập dữ liệu trên trang web của chúng tôi

Các tập tin đăng nhập máy chủ 

Các nhà cung cấp các trang web tự động thu thập và lưu trữ thông tin trong cái gọi là các tập tin đăng nhập máy chủ mà trình duyệt của quý vị sẽ tự động gửi nó cho chúng tôi. Đó là:

•    Loại trình duyệt và phiên bản trình duyệt
•    Hệ điều hành được sử dụng
•    URL tham chiếu
•    Tên máy chủ của máy tính truy cập vào
•    Ngày và giờ yêu cầu máy chủ
•    Địa chỉ IP (giao thức Internet)

Một sự kết hợp của các dữ liệu này với các nguồn dữ liệu khác không được thực hiện.

Việc thu thập những dữ liệu này diễn ra dựa trên cơ sở của điều 6 khoản 1 chữ cái e hoặc f Quy chế cơ bản bảo vệ dữ liệu DSGVO. Chủ sở hữu trang web có một lợi ích chính đáng về sự trình bày, thể hiện hoàn hảo về kỹ thuật và tối ưu hóa trang web của mình - để làm điều này, tệp nhật ký máy chủ phải được ghi lại.
 
Hỏi, yêu cầu qua thư điện tử E-Mail, điện thoại hoặc fax

Nếu quý vị liên hệ với chúng tôi qua E-Mail, điện thoại hoặc fax, câu hỏi, yêu cầu của quý vị bao gồm tất cả dữ liệu cá nhân (tên, yêu cầu) hiện ra từ yêu cầu đó sẽ được lưu trữ và xử lý ở chỗ chúng tôi nhằm các mục đích của việc xử lý yêu cầu của quý vị. Những thông tin, dữ liệu này chúng tôi không chia sẻ mà không có sự đồng ý của quý vị.

Việc xử lý những dữ liệu này diễn ra trên cơ sở điều 6 khoản 1 chữ cái b Quy chế cơ bản bảo vệ dữ liệu DSGVO, nếu câu hỏi, yêu cầu của quý vị có liên quan với việc thực hiện hợp đồng hoặc là cần thiết để thực hiện các biện pháp trước hợp đồng. Trong tất cả các trường hợp khác, việc xử lý được dựa trên sự đồng ý của quý vị (điều 6 khoản 1 chữ cái a Quy chế cơ bản bảo vệ dữ liệu DSGVO) và/hoặc vì những lợi ích chính đáng của chúng tôi (điều 6 khoản 1 chữ cái f Quy chế cơ bản bảo vệ dữ liệu DSGVO), vì chúng tôi có một lợi ích chính đáng trong việc xử lý hiệu quả các câu hỏi, yêu cầu gửi cho chúng tôi.

Dữ liệu của quý vị gửi cho chúng tôi qua các câu hỏi, yêu cầu liên hệ sẽ ở lại chỗ chúng tôi, cho đến khi quý vị yêu cầu chúng tôi xóa chúng, thu hồi lại sự chấp thuận để lưu trữ của quý vị hoặc mục đích để lưu trữ dữ liệu bị bỏ (thí dụ sau khi đã hoàn thành xử lý yêu cầu của quý vị). Các quy định luật pháp bắt buộc - đặc biệt các thời hạn lưu giữ theo luật định - vẫn không bị ảnh hưởng. 

5. Plugins (trình cắm/phần bổ trợ) và Tools (các công cụ)

Google Maps (Bản đồ của Google)

Trang web này sử dụng các dịch vụ bản đồ của Google Maps API. Nhà cung cấp là Google Inc., Amphitheatre Parkway1600, Mountain View, CA 94043, Hoa Kỳ.

Để sử dụng các chức năng của Google Maps, việc lưu địa chỉ IP của quý vị là cần thiết. Những thông tin này thông thường được truyền đến một máy chủ của Google tại Hoa Kỳ và được lưu trữ ở đó. Các nhà cung cấp trang web này không có ảnh hưởng vào việc truyền dữ liệu này. 

Việc sử dụng Google Maps là vì lợi ích trình bày, thể hiện một cách hấp dẫn các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi và vì lợi ích dễ dàng tìm thấy những địa điểm cho biết trên các trang web của chúng tôi. Điều này thể hiện một lợi ích chính đáng theo nghĩa của điều 6 khoản 1 chữ cái f Quy chế cơ bản bảo vệ dữ liệu DSGVO. 

Quý vị tìm thấy thêm thông tin về tiếp xúc, giao dịch với các dữ liệu của người sử dụng ở tuyên bố về bảo vệ dữ liệu của Google: policies.google.com/privacy

6. Our social media appearances

Data processing through social networks

We maintain publicly available profiles in social networks. The individual social networks we use can be found below.

Social networks such as Facebook, Google+ etc. can generally analyse your user behaviour comprehensively if you visit their website or a website with integrated social media content (e.g. like buttons or banner ads). When you visit our social media pages, numerous data protection-relevant processing operations are triggered. In detail:

If you are logged in to your social media account and visit our social media page, the operator of the social media portal can assign this visit to your user account. Under certain circumstances, your personal data may also be recorded if you are not logged in or do not have an account with the respective social media portal. In this case, this data is collected, for example, via cookies stored on your device or by recording your IP address.

Using the data collected in this way, the operators of the social media portals can create user profiles in which their preferences and interests are stored. This way you can see interest-based advertising inside and outside of your social media presence. If you have an account with the social network, interest-based advertising can be displayed on any device you are logged in to or have logged in to.

Please also note that we cannot retrace all processing operations on the social media portals. Depending on the provider, additional processing operations may therefore be carried out by the operators of the social media portals. Details can be found in the terms of use and privacy policy of the respective social media portals.

Legal basis

Our social media appearances should ensure the widest possible presence on the Internet. This is a legitimate interest within the meaning of Art. 6 (1) lit. f GDPR. The analysis processes initiated by the social networks may be based on divergent legal bases to be specified by the operators of the social networks (e.g. consent within the meaning of Art. 6 (1) (a) GDPR).

Responsibility and assertion of rights

If you visit one of our social media sites (e.g., Facebook), we, together with the operator of the social media platform, are responsible for the data processing operations triggered during this visit. You can in principle protect your rights (information, correction, deletion, limitation of processing, data portability and complaint) vis-à-vis us as well as vis-à-vis the operator of the respective social media portal (e.g. Facebook).

Please note that despite the shared responsibility with the social media portal operators, we do not have full influence on the data processing operations of the social media portals. Our options are determined by the company policy of the respective provider.

Storage time

The data collected directly from us via the social media presence will be deleted from our systems as soon as the purpose for their storage lapses, you ask us to delete it, you revoke your consent to the storage or the purpose for the data storage lapses. Stored cookies remain on your device until you delete them. Mandatory statutory provisions - in particular, retention periods - remain unaffected.

We have no control over the storage duration of your data that are stored by the social network operators for their own purposes. For details, please contact the social network operators directly (e.g. in their privacy policy, see below).

Individual social networks

Facebook

We have a profile on Facebook. The provider is Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook is certified under the EU-US Privacy Shield.

You can customise your advertising settings independently in your user account. Click on the following link and log in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Details can be found in the Facebook privacy policy: https://www.facebook.com/about/privacy/.