ARDELT

ARDELT

KOCKS

KOCKS

TUKAN M & S

Cần cẩu quay có thiết kế đặc thù sử dụng cho cảng ( M – đa mục đích) và cho nhà máy đóng tàu (S – nhà máy đóng tàu) do hệ thống cần kép nguyên bản của Ardelt thiết kế và hệ truyền động hoàn toàn bằng điện.

BOXER

Cẩu giàn có độ chính xác cao trong việc bốc xếp container. Khái niệm dầm hộp đơn và nhà tời đảm bảo chiều dài cáp ngắn cùng với hệ thống truyền động xe rùa chính xác, đem lại năng suất tối đa, giảm chi phí vận hành trong suốt vòng đời của cẩu.

TUKAN K & B

Cẩu chuyên dụng thiết kế cho việc khai thác hàng rời với hệ thống cần kép do Ardelt thiết kế: cẩu có độ bền vƣợt trội cùng chi phí vận hành thấp. Cẩu Tukan B (B – hàng kiện) hoặc K (K – Kangaroo) có gắn phễu tích hợp nhằm rút ngắn đƣờng dẫn của hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

DIGGER

Cẩu bốc hàng hóa từ tàu có hiệu suất cao nhờ vào hệ thống cáp ứng suất, cẩu đƣợc thiết kế nhằm phù hợp cho các loại hình vận tải cũng nhƣ bảo vệ môi trƣờng và yêu cầu về cơ sở hạ tầng.

TUKAN F

Cẩu quay Tukan với hệ thống cần kép sử dụng khai thác xà lan với trọng tâm thấp nhƣng đem lại hiệu suất cao. Cẩu có thể sử dụng linh hoạt từ tàu đối tàu hoặc tàu đối bờ.

GOLIATH

Là cần cẩu giàn năng suất cao với hệ thống dầm đôi có công suất nâng đến 1500 tấn. Cẩu Goliath sở hữu khổ ray lớn và có đến bốn bánh xe di chuyển theo phƣơng ngang. Kocks là nhà sản xuất cần cẩu Goliath lớn nhất thế giới.

KONDOR

Cẩu Kondor có hệ thống cần kép hiện đại có trang bị trụ khối, di chuyển linh hoạt, chi phí vận hành và bảo dƣỡng thấp.

FEEDER SERVER

Là loại cẩn cẩu container hoạt động rất năng suất và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

KRANICH

Cần cẩu đƣợc thiết kế theo yêu cầu đặc biệt với hệ thống cần có trọng lƣợng nhẹ nhƣng đáp ứng cao các yêu cầu về cơ sở hạ tầng. Cẩu có thể thích ứng bất cứ yêu cầu nào và ngƣời sử dụng có thể tùy chọn theo công suất tải, cấu hình, tốc độ làm hàng và phân loại hàng.

BARGE SERVER

Cẩu giàn có thiết kế dạng mắt cáo nhằm đạt đƣợc trọng lƣợng nhẹ nhất, đây là thiết bị xếp dỡ các loại hàng hóa khác nhau cho các cảng sông và các kho bãi.

PELIKAN

Cẩu Pekikan với hệ thống xử lý hàng hóa có trọng lƣợng của cần cân bằng với đối trọng động nên chỉ có tải di chuyển. Do đó cẩu có tính kinh tế hơn máy xúc. Cẩu có năng suất bốc hàng đầy tải nhờ vào áp lực đào do đó đem lại sản lƣợng cao.

TERMINAL SERVER

Cẩu khung rất cơ động trong việc bốc xếp container hoặc các rơ móc tại các nhà ga rất nhanh và hiệu quả. Cẩu có khả năng làm việc từ phƣơng thẳng hoặc cong do vậy là lựa chọn hoàn hảo cho các cầu cảng có không gian bị hạn chế.