CẦN CẨU CONTAINER / CẦN CẨU GẦU NGOẠM / CẦN CẨU CỔNG

Hoạt động kinh doanh toàn cầu

Jürgen Pieken
Điện thoại +49 421 6601 253
Fax +49 421 6601 400
juergen.pieken(at)kockskrane.de


Hoạt động kinh doanh toàn cầu

Bernd Flaskamp
Điện thoại +49 421 6601 319
Fax +49 421 6601 400
bernd.flaskamp(at)kocksardelt.de


Dịch vụ BREMEN

Ulrich Kempe
Điện thoại +49 421 6601 316
Fax +49 421 6601 398
ulrich.kempe(at)kocksardelt.de


Dịch vụ EBERSWALDE

Karsten Seidler
Điện thoại +49 3334 62 2243
Fax +49 3334 62 1243
karsten.seidler(at)kocksardelt.de


Dịch vụ OBERHAUSEN

Frank Scheepers
Điện thoại +49 208 306 617 31
Fax +49 208 306 617 38
frank.scheepers(at)kocksardelt.de

KOCKS

Kocks Krane GmbH
Wilhelm-Herbst-Straße 7
28359 Bremen
Đức

Điện Thoại +49 421 6601 0
Fax +49 421 6601 400

info(at)kockskrane.de

Tìm chúng tôi Kocks Krane Bremen ...

Nhấn vào đây để liên hệ các văn phòng Kocks Ardelt Kranbau trên toàn thế giới ...

Kocks_Kontakt.jpg