CẦN CẨU GIÀN / CẦN SẮP XẾP CONTAINER

Hoạt động kinh doanh toàn cầu

Ralf Wickert
Điện thoại +49 208 302 69 26
Fax +49 0208 302 69 19
ralf.wickert(at)kocksardelt.deHoạt động kinh doanh toàn cầu

Bernd Flaskamp
Điện thoại +49 421 6601 319
Fax +49 421 6601 400
bernd.flaskamp(at)kocksardelt.de


Dịch vụ OBERHAUSEN

Frank Scheepers
Điện thoại +49 208 306 617 31
Fax +49 208 306 617 38
frank.scheepers(at)kocksardelt.de


Dịch vụ EBERSWALDE

Karsten Seidler
Điện thoại +49 3334 62 2243
Fax +49 3334 62 1243
karsten.seidler(at)kocksardelt.de


Dịch vụ BREMEN

Ulrich Kempe
Điện thoại +49 421 6601 316
Fax +49 421 6601 398
ulrich.kempe(at)kocksardelt.de

KOCKS

Kocks Ardelt Kranbau GmbH
Văn phòng Oberhausen
Essener Straße 99 c
Gebäude D
46047 Oberhausen
Đức

Điện thoại +49 208 302 69 0
Fax +49 208 302 69 19

info(at)kocksardelt.de

Tìm chúng tôi ở chi nhánh Kocks Ardelt Kranbau Oberhausen ...

Nhấn vào đây để liên hệ các văn phòng Kocks Ardelt Kranbau trên toàn thế giới ...

Kocks_Goliath_Seitengrafik.jpg