PELIKAN

Cẩu Pelikan là hệ thống xử lý hàng hóa có trọng tải cần cân bằng với đối trọng di động, để cho tải chỉ có thể được di chuyển. Vì vậy nó có tính kinh tế hơn máy xúc.

Gàu ngoạm của Pelikan trực tiếp liên kết cơ học với hệ thống dầm và vì vậy có thể dùng để nén nguyên liệu. Điều này rất cần thiết khi nó phải xử lý hàng như hàng phế liệu. Cẩu Pelikan rất lý tưởng cho việc xếp dỡ hàng rời. Cẩu sẽ định vị hàng rời một cách chính xác dù vị trí tiếp xúc có hẹp đến đâu cũng không còn là vấn đề.

Pelikan

 

160825_Pelikan_Hofor_CI.eps

KÍCH CỠ / KIỂU

Pelikan 500

Pelikan 600

Pelikan 800

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM PELIKAN

Kranunion_Ddorf_Pelikan_6871.tif
  • Kranunion_Ddorf_Pelikan_6871.tif
  • Pelikan_1451.jpg
  • DSC08483_beab2.jpg
  • bc_terni.jpg
  • Kranunion_Ddorf_Pelikan_6944.tif


KẾT NỐI NHANH CÁC TRANG

      GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
      LOẠI SẢN PHẨM
      CÁC ĐOẠN PHIM
Ardelt_Produkte_Seitengrafik.jpg