CẦN CẨU QUAY KIỂU CẦN ĐÔI / CẦN CẨU QUAY / CẦN CẨU CÂN BẰNG

Hoạt động kinh doanh toàn cầu, Trọng điểm Âu

Werner Göbel
Điện thoại +49 3334 62 2244
Fax +49 3334 62 1244
werner.goebel(at)kocksardelt.de


Hoạt động kinh doanh toàn cầu, Trọng điểm Đông Âu & NGA

Viktor Matis
Điện thoại +49 3334 62 2432
Fax +49 3334 62 1432
viktor.matis(at)kocksardelt.de


Hoạt động kinh doanh toàn cầu

Bernd Flaskamp
Điện thoại +49 421 6601 319
Fax +49 421 6601 367
bernd.flaskamp(at)kocksardelt.de


Dịch vụ EBERSWALDE

Karsten Seidler
Điện thoại +49 3334 62 2243
Fax +49 3334 62 1243
karsten.seidler(at)kocksardelt.de


Dịch vụ OBERHAUSEN

Frank Scheepers
Điện thoại +49 208 306 617 31
Fax +49 208 306 617 38
frank.scheepers(at)kocksardelt.de

Ardelt

Kocks Ardelt Kranbau GmbH
Heegermühler Straße 64
16225 Eberswalde
Đức

Điện thoại +49 3334 62 0
Fax +49 3334 62 2121

info(at)kocksardelt.de


Tìm chúng tôi Kocks Ardelt Kranbau Eberswalde ...

Nhấn vào đây để liên hệ các văn phòng Kranunion trên toàn thế giới ...

Ardelt_Kontakt.jpg