DANH MỤC CỦA KOCKS

DỰ ÁN

SẢN PHẨM

ĐỊA ĐIỂM CUNG
CẤP
Cần cẩu bờ container
Feeder Server
VIP Greenport, Việt Nam
Cần cẩu giàn
Barge Server
Schillinger Holz AG, Thuỵ Sỹ
Cần sắp xếp container
Terminal Server
Gdynia, Ba Lan
Cần cẩu giàn
Barge Server
BCTN Alblasserdam, Hà Lan
Cần cẩu giàn
Barge Server
BCTN Meerhout,
Bỉ
Cần cẩu gầu ngoạm
Digger
Salzgitter, Đức
Cần sắp xếp container
Terminal Server
Vostochny, NGA
Cần cẩu container
Boxer
BCMEA Vancouver,
Canada
Cần cẩu giàn
Barge Server
BCTN Nijmegen,
Hà Lan
Cần sắp xếp container
Terminal Server
Rostock, Đức
Cần cẩu giàn
Barge Server
MSC Leeuwarden,
Hà Lan
Cần cẩu giàn
Barge Server
Twente,
Hà Lan
Cần cẩu bờ container
Feeder Server
Moss, Na uy
Cần cẩu bờ container
Feeder Server
Thành phố, Hồ Chí Minh,
Việt Nam
Cần cẩu giàn
Barge Server
Neuss,
Đức
Cần sắp xếp container
Terminal Server
Hamburg,
Đức
Cần cẩu cổng
Goliath
Jinhae,
Hàn Quốc
Cần cẩu giàn
Barge Server
Loksa Shipyard, Estonia
Cần cẩu container
Boxer
Ashdod,
Ixraen
Cần cẩu container
Boxer
Haifa,
Ixraen
Cần cẩu gầu ngoạm
Digger
Tarragona,
Tây Ban Nha
Cần cẩu container
Boxer
Hamburg,
Đức
Cần cẩu giàn
Barge Server
Newport,
Vương Quốc Anh
Cần cẩu giàn
Barge Server
Barge Born,
Hà Lan
Cần cẩu gầu ngoạm
Digger
Hamburg, Đức