DANH MỤC CỦA ARDELT

DỰ ÁN

SẢN PHẨM

ĐỊA ĐIỂM CUNG
CẤP
Cần cẩu quay kiểu cần đôi
Tukan
Hải Phòng,
Việt Nam
Cần cẩu quay kiểu cần đôi
Tukan
Hansakai, Đức
Cần cẩu quay kiểu cần đôi
Tukan K
Port of Corpus Christi, Texas
Cần cẩu cân bằng
Pelikan
Murmansk, Nga
Cần cẩu quay kiểu cần đôi
Tukan
Louis Hagel, Đức
Cần cẩu quay
Kranich
Baku,
Azərbaycan
Cần cẩu quay
Kranich
Nhà máy đóng tàu Colombo, Sri Lanka
Cần cẩu quay kiểu cần đôi
Tukan
Mo I Rana,
Na Uy
Cần cẩu quay kiểu cần đôi
Tukan
Puerto Panul,
Chile
Cần cẩu quay kiểu cần đôi
Tukan
Brest, Pháp
Cần cẩu quay kiểu cần đôi
Tukan K
Riga, Latvia
Cần cẩu quay kiểu cần đôi
Kondor
Kholmsk,
Nga
Cần cẩu quay
Kranich
Rijeka, Crô-a-ti-a
Cần cẩu quay
Kranich
Manama, Ba-ranh
Cần cẩu quay kiểu cần đôi
Tukan
Hải Phòng,
Việt Nam
Cần cẩu quay kiểu cần đôi
Tukan
Stettin, Ba Lan
Cần cẩu cân bằng
Pelikan
TSR Bottrop, Đức
Cần cẩu cân bằng
Pelikan
TSR Duisburg, Đức
Cần cẩu quay kiểu cần đôi
Tukan
Cảng Aktau,
Ca-dắc-xtan
Cần cẩu quay kiểu cần đôi
Tukan
Casablanca,
Ma-rốc
Cần cẩu quay kiểu cần đôi
Tukan K
Wilhelmshaven,
Đức
Cần cẩu quay kiểu cần đôi
Kondor
Cảng Vysotsk,
Nga
Cần cẩu quay kiểu cần đôi
Kondor
Ulyanovsk,
Nga
Cần cẩu quay kiểu cần đôi
Tukan
Cadiz,
Tây Ban Nha
Cần cẩu quay kiểu cần đôi
Tukan K
Aarhus Havn,
Đan Mạch
Cần cẩu quay kiểu cần đôi
Kondor
Cảng Iljychevsk,
U-Cơ-Rai-Na
Cần cẩu quay
Kranich
Brest, Pháp
Cần cẩu quay
Kranich
Toulon, Pháp
Cần cẩu quay kiểu cần đôi
Tukan K
Basel, Thụy Sĩ
Cần cẩu quay kiểu cần đôi
Tukan K
Concepcion,
Chi Lê
Cần cẩu quay kiểu cần đôi
Tukan K
Mesaieed,
Ca-Ta
Cần cẩu cân bằng
Pelikan
Tessenderlo, Bỉ
Cần cẩu quay kiểu cần đôi
Kondor
Cảng Odessa,
U-Cơ-Rai-Na