Tukan

Cần cẩu dành cho cảng và xưởng đóng tàu với hệ thống cần đôi ... 

Kondor

Cẩu cần đôi chân đế quay phục vụ cho xếp dỡ hàng rời ... 

Kranich

Cẩu quay dành cho xử lý các hàng trọng tải nặng và siêu trọng ...