Tukan M

Cần cẩu dành cho cảng và xưởng đóng tàu với hệ thống cần đôi ... 

Kranich

Cẩu quay dành cho xử lý các hàng trọng tải nặng và siêu trọng. ... 

Tukan K

Cẩu quay kiểu cần đôi dành cho xếp dỡ hàng rời ... 
 

Pelikan

Cần cẩu cân bằng xếp dỡ hàng rời và phế liệu kim loại ... 

Kondor

Cẩu cần đôi chân đế quay phục vụ cho xếp dỡ hàng rời ... 

Adler

Cẩu bờ di động với hệ thống
giàn cẩu cao ...