Tukan M

Cần cẩu dành cho cảng và xưởng đóng tàu với hệ thống cần đôi ... 

Kranich

Cẩu quay dành cho xử lý các hàng trọng tải nặng và siêu trọng ... 

Kondor

Cẩu cần đôi chân đế quay phục vụ cho xếp dỡ hàng rời ... 

Adler

Cẩu bờ di động với hệ thống
giàn cẩu cao ...