GOLIATH

Cần cẩu dành cho xưởng sửa chữa và đóng tàu phục vụ việc sếp dỡ các bộ phận của con tàu ... 

Tukan S

Cần cẩu dành cho cảng và
xưởng đóng tàu với hệ
thống cần đôi ... 

Kranich

Cẩu quay dành cho xử lý các hàng trọng tải nặng và siêu trọng. ...