Pelikan

Cần cẩu cân bằng xếp dỡ hàng rời và phế liệu kim loại ... 

BARGE SERVER

Cầu cẩu phục vụ việc xếp dỡ
hàng hóa tại cảng và các bến
cảng ... 

Kranich

Cẩu quay dành cho xử lý các hàng trọng tải nặng và siêu trọng. ... 

Kondor

Cẩu cần đôi chân đế quay phục vụ cho xếp dỡ hàng rời ... 

Tukan M

Cần cẩu dành cho cảng và xưởng đóng tàu với hệ thống cần đôi ...