Tukan K & B

Cẩu quay kiểu cần đôi dành cho xếp dỡ hàng rời ... 

DIGGER

Cần cẩu xếp dỡ hàng rời ... 


 

Kondor

Cẩu cần đôi chân đế quay phục vụ cho xếp dỡ hàng rời ... 

BARGE SERVER

Cầu cẩu phục vụ việc xếp dỡ
hàng hóa tại cảng và các bến
cảng ... 
 

Pelikan

Cần cẩu cân bằng xếp dỡ
hàng rời và phế liệu kim loại
... 

Tukan F

Cẩu quay Tukan với hệ thống
...