BOXER

Hệ thống cần cẩu xếp dỡ container ... 

 

Tukan M

Cần cẩu dành cho cảng và xưởng đóng tàu với hệ thống cần đôi ... 

FEEDER SERVER

Cẩu bờ container di động và
có khả năng di chuyển sang
địa điểm khác nhanh chóng
trong bến cảng ... 

TERMINAL SERVER

Cần cẩu dành cho bãi dỡ hàng container ... 

 

BARGE SERVER

Cầu cẩu phục vụ việc xếp dỡ
hàng hóa tại cảng và các bến
cảng ...